BEEK & LIMBRICHT
046 460 00 11
info@bellavitanederland.nl

WMO

Samen zijn en samen genieten

Created with Sketch.

Ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen:

De Wmo is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft en voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen (te participeren) in de samenleving. Het inkomen of vermogen speelt geen rol bij het wel of niet toekennen van een Wmo-aanvraag. Wel betaalt iedereen een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage voor ondersteuning die wordt geregeld vanuit de Wmo.

1. De eerste stap bij het aanvragen van hulp en ondersteuning is het maken van melding bij het Wmo loket van de desbetreffende gemeente. Hiervoor hebben de meeste gemeenten een speciaal meldingsformulier (meestal digitaal te vinden op de website van de gemeente) Na de aanmelding neemt er iemand van de gemeente contact met u op om een afspraak in te plannen voor een (keukentafel)gesprek.

2. Tijdens het (keukentafel)gesprek op het gemeentehuis of bij u thuis wordt er door een consulent van de gemeente onderzocht waar de problemen in uw situatie liggen en wat er nodig is om deze problemen (mogelijk) op te lossen. Ook wordt er bekeken wat familie en naasten in uw omgeving voor u kunnen betekenen. Dit wordt vastgelegd in een verslag dat u thuis krijgt gestuurd per post.

3. Het gespreksverslag is het uitgangspunt voor de verdere stappen. Hierin staat tevens een voorstel van de gemeente om u te helpen. Dit kan in de vorm van algemene- en maatwerkvoorzieningen:

Algemene voorzieningenMaatwerkvoorzieningen
BoodschappendienstHuishoudelijke hulp, zoals opruimen en schoonmaken
MaaltijdenserviceHulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel
Maatschappelijke opvang en meldpuntenDagbesteding op maat
OntmoetingsruimtenWoningaanpassingen
BuurthuizenWMO vervoer

4. Het gespreksverslag kunt u vervolgens ondertekenen en terugsturen. Dit geldt als aanvraag voor hulp uit de Wmo. De gemeente beslist vervolgens binnen een x-aantal weken of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt.

5. Bij het aanvragen van hulp en ondersteuning hebben burgers meestal de keuze tussen een persoonsgebonden budget (pgb) of hulp in natura. Met een pgb ontvangt de inwoner een bepaald budget, waarmee hij/zij zelf hulp en/of zorg kan inkopen. Bij zorg in natura krijgt de burger begeleiding en ondersteuning via instellingen en leveranciers waar de gemeente een afspraak mee heeft gemaakt. Een pgb of hulp in natura vanuit de Wmo is aan te vragen via het Wmo-loket van de gemeente.

Hieronder vind u een schematisch overzicht van een Wmo-aanvraag (bron: rijksoverheid).

Wmo-in-2015