BEEK & LIMBRICHT
046 460 00 11
info@bellavitanederland.nl

Thuisbegeleiding

Samen zijn en samen genieten

Created with Sketch.

Thuisbegeleiding

Sinds Januari 2022 is Bella Vita gestart met het bieden van thuisbegeleiding. Dit houdt in dat er een medewerker van Bella Vita bij u thuis komt om u te ondersteunen bij verschillende hulpvragen. Onderstaand vindt u voorbeelden van hulpvragen waarbij een thuisbegeleider van Bella Vita u kan ondersteunen.

Bella Vita plaatst de behoeften en wensen van de cliënt altijd centraal. Dit betekent dat de thuisbegeleiding volledig is afgestemd op de individuele situatie en doelen van de cliënt. Er wordt actief geluisterd naar de cliënt en diens omgeving, en er wordt ruimte geboden voor persoonlijke inbreng. Hierdoor voelen cliënten zich gehoord en begrepen, wat essentieel is voor een succesvol begeleidingsproces.

Bella Vita begrijpt het belang van samenwerking in het begeleidingsproces. Het team van thuisbegeleiders werkt nauw samen met de cliënt en eventuele mantelzorgers, familieleden, en andere betrokken professionals. Deze multidisciplinaire aanpak zorgt voor een holistische benadering van de zorg, waarbij alle aspecten van het leven van de cliënt in beschouwing worden genomen. Deze samenwerking leidt tot een dieper inzicht in de situatie en draagt bij aan een effectievere ondersteuning.

Het hoofddoel van Bella Vita is om concrete en haalbare doelen te stellen en deze samen met de cliënt te bereiken. Door het begeleidingsproces stapsgewijs te structureren en realistische mijlpalen te definiëren, wordt de kans op succes gemaximaliseerd. Het team van Bella Vita biedt de benodigde ondersteuning, coaching, en begeleiding om de cliënt te helpen zijn of haar doelen te behalen. Dit kan variëren van het bevorderen van zelfstandigheid tot het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Bella Vita hecht grote waarde aan meetbare resultaten en evaluatie van het begeleidingsproces. Door regelmatig te monitoren en bij te sturen waar nodig, wordt de effectiviteit van de thuisbegeleiding gewaarborgd. Cliënten en hun naasten worden actief betrokken bij deze evaluatie, zodat zij kunnen zien welke vooruitgang er is geboekt en wat er nog bereikt kan worden.

Voor meer informatie en vragen of u in aanmerking komt voor thuisbegeleiding kunt u contact opnemen met Bart Deckers (coördinator thuisbegeleiding) via 06-38293899 of b.deckers@bellavitanederland.nl

Informatie folder thuisbegeleiding