BEEK & LIMBRICHT
046 460 00 11
info@bellavitanederland.nl

Klachten

Samen zijn en samen genieten

Created with Sketch.

Klachtenprocedure Bella Vita

Mocht je niet tevreden zijn, dan vinden wij dit uiteraard erg vervelend en willen dit graag samen met u oplossen. De medewerkers staan klaar met een luisterend oor.

Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u uw klacht (en) bespreken met MPEH Ramakers of CGW Casu (directie) telefoonnummer: 046 460 00 11, komen jullie er dan niet uit, dan kan er een klacht ingediend worden via de richtlijnen van de Klachtenportaalzorg, zoals hier onder beschreven;

Bella Vita is aangesloten bij Klachtenportaalzorg en maakt gebruik van het onafhankelijke Klachtenloket KPZ. Bij Klachtenportaalzorg kunt u gratis terecht voor informatie en advies over uw vragen en/of klachten. Het Klachtenloket KPZ kan bemiddelen tussen u en uw zorgverlener. Daarnaast kan het Klachtenloket KPZ de bij hen aangesloten klachtenfunctionaris inschakelen. Hij is er voor u en de zorgaanbieder. 

De klachtfunctionaris probeert een klacht tussen partijen op te lossen of te voorkomen. De klachtenfunctionaris kan u helpen om uw klacht richting de zorgverlener duidelijk te omschrijven. De klachtenfunctionaris is neutraal en houdt het belang van beide partijen altijd in het oog. Ook heeft hij een geheimhoudingsplicht. Als u er niet met uw zorgverlener uitkomt of als het de klachtenfunctionaris niet lukt om de klacht op te lossen, kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak over uw klacht.

Klachtenprocedure WMO (Klachtenportaalzorg)

  1. Na het ontvangen van de klacht voor Klachtenportaal Zorg, krijgt de klacht een eerste beoordeling door het klachtenloket van KPZ. De klacht wordt in behandeling genomen en u ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht;
  2. Binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen over het verloop van de procedure. Afhankelijk van de complexiteit en uw wensen kiest Klachtenportaal Zorg voor bemiddeling via een onafhankelijke klachtenfunctionaris of directe voordracht voor de klachtencommissie. Indien u wenst dat de klacht direct voorgedragen wordt voor de klachtencommissie, wordt dat verzoek ingewilligd;
  3. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht. Daarnaast krijgt hij/ zij de mogelijkheid zijn/haar kant van het verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing. U wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van dat gesprek. Bent u tevreden met het resultaat, dan is de klacht afgehandeld;
  4. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht, kunt u ervoor kiezen de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg;
  5. De klachtencommissie geeft, na gesprekken met beide partijen, een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht. Daarnaast geeft de klachtencommissie eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener. De commissie onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of schadevergoeding; Hierna is de klacht afgehandeld.

Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Bent u ontevreden over een van onze diensten of wilt u een klacht indienen?

Meldt het dan via onderstaande link.

Klik Hier!